Palume toetust Rail Balticu kohtukulude katmiseks

Hea kaasmaalane!

Keskkonnaorganisatsioonid Eesti Geograafia Selts, Eesti Looduskaitse Selts ja Avalikult Rail Balticust on pöördunud kohtusse, et tühistada Rail Balticu maakonnaplaneeringud praegusel kujul. Palume kaasamõtlejate abi, et tellida ekspertiise ja tasuda õigusabi eest. Lubame jagada omalt poolt avalikkusele objektiivset teavet kohtumenetluse kohta.

MIKS ON TEIE ABI VAJA?

Eesootavas pikas ja keerulises õigusvaidluses kasutab vastustaja (Rahandusministeerium) maksumaksjatelt kogutud maksuraha. Kodanikuühendust Avalikult Rail Balticust ei ole toetanud Euroopa Liit ega ükski rahvusvaheline organisatsioon, teiste riikide kodanikud ega juriidilised isikud, mitte ükski riik, isegi mitte Eesti.

Kohtusse pöördunud seltsid ja kodanikuühendused ei ole huvigrupid ega tegutse ühegi huvigrupi teenistuses. Nad teenivad Eesti kodanike huve, kes soovivad, et Rail Balticut planeeritaks ja juhitaks seaduslikult, sotsiaalmajanduslikult otstarbekalt, avalikult ja keskkonda säästvalt.

MIDA ME KOHTUS NÕUAME?

Planeerimine jõudis lõpule maakonnaplaneeringute kehtestamisega 13.02.2018. a. õhtupimeduses. Me ei saa selle käigus toimunud rikkumisi ja otsustes endis sisalduvaid probleeme ignoreerida, jättes järgmiseks sajaks aastaks vinduma ja ühiskonda lõhestama küsimuse, kas trass valiti õiguspäraselt või mitte. Nii olime koos Eesti Looduskaitse Seltsi ja Eesti Geograafia Seltsiga sunnitud pöörduma kohtusse peamiste nõuetega:

  • peatada Rail Balticu rajamine õigusvastaste maakonnaplaneeringute alusel ja need tühistada;

  • avaldada planeerimismenetluse otsuseid puudutavad salastatud dokumendid;

  • avaldada Rail Balticu salastatud rahastamistaotlus, uuendatud tasuvusanalüüs ning ehitusmaksumuse kalkulatsioon.

Me ei soovi kohtusse esitatud kaebuses välistada Rail Balticu rajamist Tallinn-Pärnu-Riia suunale. Sõltumata kohtumenetlusest saab riik takistamatult täita üleriigilist planeeringut Eesti 2030+, suurendades ohutust ja sõidukiirust olemasoleval raudteel.

 

KUIDAS ANNETADA?

Kui nõustute meie poolt esile toodud probleemidega, siis palume teile sobiva annetuse teha
MITTETULUNDUSÜHING ARB kontole
SEB Pangas EE071010220228201228.

Tegevuse läbipaistvus on meie jaoks oluline. Võimalusel palume märkida annetaja nõusolek nime avalikustamiseks maksekorralduse selgitusse. Andmekaitsereeglid ei võimalda annetaja avalikustamist ilma tema nõusolekuta.

Täname Teid iga jõukohase annetuse eest!

 


Dokumendid

MTÜ ARB ja MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi ühiskaebus,
14. 03. 2018

MTÜ Eesti Geograafia Seltsi kaebus,
15. 03. 2018

Vastustaja seisukoht haldusasjas nr 3-18-529,
23.03.2018.

Kohtumäärus,
​26.03.2018.


Olemasoleva raudteetrassi kurvide kohandamise uuring
Kobras AS, 2018 ​​


ARB kaebus MKM-i vastu kohustamiseks vastata
11.07.2017 teabenõudele


Kohtumäärus nr. 3-18-529
27.04.2018

Kohtumäärus nr. 3-18-530
09.05.2018

Kohtumäärus nr. 3-18-551
17.05.2018


Rahandusministeeriumi vastus haldusasjas nr 3-18-529
09.05.2018

MTÜ ARB ja MTÜ ELK seisukoht haldusasjas nr 3-18-529
16.07.2018

Lisa 8 – Hannes Luts eksperthinnang

Lisa 12 – Linnustikuekspertide arvamus