Siia koondame kõik Rail Balticut puudutavad dokumendid.

 

Info Rail Balticu tasuvusanalüüsi vigade kohta jõudis Euroopa Komisjoni       Lisatud 2017-06-28 08:56:00Üles

Konverents „Rail Balticu analüüsi uued tulemused“       Lisatud 2017-06-13 10:46:00Üles

 Vaata lähemalt >


Priit Humal, Karli Lambot: Ernst & Youngi tasuvusarvestuse sotsiaalmajandusliku mõju arvutusvead       Lisatud 2017-06-08 13:35:06Üles

 Loe edasi >


Ene-Margit Tiit: Naiivsus ja kerjuslikkus       Lisatud 2017-05-19 11:43:00Üles

Rail Balticu lepingutest selgub, et raudtee tähtaegne valmimine pole reaalne       Lisatud 2017-04-19 11:01:00Üles

Priit Humal: Tõejärgse ajastu raudtee       Lisatud 2017-03-16 16:14:00Üles

Karli Lambot: Terve riigi arengu ees vastutust võttes       Lisatud 2017-03-10 18:10:00Üles

Karli Lamboti esinemine riigikogu majanduskomisjonis 21. veebruaril 2017. aastal       Lisatud 2017-03-08 18:10:56Üles

Rekonstrueerime Rail Balticu senise saaga olulisemad verstapostid

 Loe edasi >


Eksitavad faktivead Toomas Kivimäe artiklis “Rail Baltic — kordumatu võimalus”       Lisatud 2017-03-08 18:03:00Üles

Miks peab peatama praeguse Rail Balticu?       Lisatud 2017-03-05 10:37:20Üles

Praegu kavandatav RB ei too odavat ega kiiret reisimisvõimalust Euroopasse nii nagu alguses arvati

 Loe edasi >


Avaliku arvamuse uuring, september 2016       Lisatud 2016-10-12 12:42:00Üles

Socio uuringukeskuse poolt läbi viidud uuring "Elanikkonna suhtumine kahte alternatiivsesse raudteeühenduse projekti. September 2016"

 Loe edasi >


Priit Humal: teeme Eesti raudtee abil üheks linnaks       Lisatud 2016-09-07 12:53:44Üles

 Loe edasi >


Priit Humal. Seitse müüti Rail Balticust       Lisatud 2016-09-07 12:21:04Üles

 Loe edasi >


Kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust infoleht       Lisatud 2014-12-13 12:42:00Üles

Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust andis välja vabariikliku levikuga infolehe, mis ilmus 13. detsembri Postimehe vahel.

 Loe edasi >


Kodanikuühenduse ARB pressiteade       Lisatud 2014-06-12 09:53:00Üles

Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust taunib Vabariigi Valitsuse sekkumist planeerimisprotsessi Harjumaal. Loe edasi >


Priit Humal. Ülevaade Rail Balticu lähteülesande aluseks oleva AECOMi uuringu ebakõladest.       Lisatud 2014-06-06 19:06:00Üles

 Loe edasi >


Karstinähtused kavandataval Nabala looduskaitsealal. Leo Vallner       Lisatud 2014-02-10 12:35:00Üles

Keskkonnaministeerium on algatanud 4664 ha suuruse Nabala looduskaitseala (LKA) moodustamise. Sellega tahetakse kaitsta nii elusloodust kui ka karstivorme ja nendega seotud maa-aluste jõgede, allikate, allikasoode, karstijärvede ning unikaalse Tuhala Nõiakaevu veerežiimi (KM kodulehekülg 2013: Loodusobjekti 2014). Käesolev uurimus on koostatud keskkonnaministeeriumi taotlusel. Loe edasi >


Eesti Ornitoloogiaühingu täiendatud seisukoht 18.10.2013       Lisatud 2013-11-21 12:49:01Üles

Eesti Ornitoloogiaühingu täiendatud seisukoht Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu osas. Loe edasi >


Eesti Ornitoloogiaühingu seisukoht 30.09.2013       Lisatud 2013-11-21 10:45:00Üles

Eesti Ornitoloogiaühingu seisukoht Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu osas. Loe edasi >


EESTI ROOMA KLUBI PRESSITEADE 15.11.2013       Lisatud 2013-11-19 09:25:46Üles

Eesti Rooma klubi käsitles oma ettekandekoosolekul Rail Balticu tulevikuväljavaadeteid. Kuulati ära RB teemaga tegelevad MKM nõunikud Indrek Sirp ja Anti Moppel ja raudtee-asjatundja Kaido Simmermann. Klubi on külalistele nende sisukate selgituste eest tänulik. Loe edasi >


ELFi seisukoht Rail Balticu trassidele 12.11.2013       Lisatud 2013-11-16 17:43:00Üles

Koopia: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Harju Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Rapla Maavalitsus. Loe edasi >


Rail Balticu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm.       Lisatud 2013-11-04 17:09:00Üles


Juuru Vallavolikogu protokolliline otsus (27. sept. 2013) »       Lisatud 2013-11-04 15:45:00Üles