Hoop maksumaksjale: Rail Balticu ehituse hind kerkis viie aastaga enam kui neljakordseks

Viimastel aastatel väljakuulutatud Rail Balticu (RB) üksikute objektide riigihangete eelduslikud maksumused ületavad 2018. aastal koostatud eelarve hindu enam kui neljakordselt. Kogu projekti Eesti osa uuendatud maksumust RB Estonia ei avalda, kuid ilmselt on see samuti üle 8 miljardi euro nagu Läti osa.

RB Eesti osa kohta valmis 2018. aastal suure täpsusastmega eelprojekt. Selle põhjal kalkuleeriti projekti Eesti osa maksumuseks 1,6 miljardit eurot. Nimetatud kalkulatsiooni väljastas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse tulemusena ning see on avaldatud kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust kodulehel.

30. oktoobril oli pakkumiste esitamise tähtaeg esimese RB põhitrassi lõigu ehitamiseks Eestis. Kohila lähedale rajatavata 9,4 kilomeetri pikkuse lõigu hanke eelduslik maksumus oli 71 miljonit eurot. Hankes tellitavate tööde eelarve 2018. aastal valminud eelarve järgi on 15 miljonit eurot. Selline erinevus ei ole erand. Ülemiste Terminali puhul oli hanke eelduslik maksumus 176 miljonit eurot, kuid eelarve järgi oleks pidanud terminal valmima 34 miljoni euro eest. Teatavasti laekus terminali ehitamiseks üks pakkumine, mis ületas ka seda viiekordset eelduslikku maksumust kaks korda. Praegu sõlmitud Ülemiste terminali ehituslepingute järgi maksab ainuüksi rööbaste ja perroonide osa kaks korda rohkem kui oli kogu terminali maksumus 2018. aastal.

„Kallinemine tuleb valdavalt katta kohalikul maksumaksjal. Kuigi EL on nõus, et eraldatud raha eest ehitatakse vähem, ei suurene Rail Balticule juba eraldatud summad koos kallinemisega,“ ütles Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal. „Piltlikult saab kallinemise tõttu Euroopa raha lihtsalt varem otsa ning ehituse jätkamiseks tuleb leida vahendid riigieelarvest.“

Lätis kuulutati RB põhitrassi hange välja pikema lõigu ehitamiseks ning selle tõttu oli erinevus algse eelarvega selgem. Eestis valitud strateegia väiksemate tükkide hankimiseks ei näita kogu projekti kallinemist nii ilmselt, kuid lõpptulemusena ei pruugi osade kaupa hankimine kujuneda odavamaks.

„Kuluka Rail Balticu ehituse tõttu lükkuvad edasi paljud teised investeeringud teedesse, raudteedesse ja mujale. Põhimaanteede neljarealiseks ehitamine, mis on samuti TEN-T projekt jääb liiga suurejooneliselt ettevõetud Rail Balticu tõttu tähtaegselt tegemata,“ ütles Priit Humal. „Teised riigid kasutavad Euroopa ühendamise rahastut teede ja olemasoleva raudtee kaasajastamiseks. Kohaliku maksumaksja kahjuks on  Eesti eelistanud ainult Rail Balticut.“