Lugupeetud härra Kallas!

 

Viitate oma tänases artiklis „Rail Balticut on vaja“ rühmale inimestele, kelle arvates on kiirraudtee saatanast ja kellega ratsionaalsete argumentidega vaielda pole võimalik. Palun täpsustage, keda Te selle rühma all mõtlete, kas mina, kodanikuliikumine Avalikult Rail Balticust või avalikele kirjadele allakirjutanud avaliku elu tegelased kuuluvad Teie viidatud rühma?

Soovin ratsionaalsete argumentidega Teiega vaielda ja selle eeldusena palun viiteid Teie artiklis esitatud väidete kinnituseks. Viidetega väitlus peaks olema ratsionaalsetel argumentidel debati alus.

Milliste dokumentide alusel väidate, et Euroopa raudteevõrk tuleb laiusega 1483 mm?

2014. aastal vastuvõetud Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse tehniline kirjeldus (EL 1299/2014 artikkel 2) näeb Euroopas ette viit nominaalset raudtee laiust (1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm ja 1 668 mm.)  Palun viidet dokumendile ja selles olevale punktile, mille alusel kogu Euroopa raudteevõrk peab olema ühe laiusega?

Palun viidet dokumendile, milles on sätestatud Soome raudtee üleviimine Euroopa ühtsele laiusele või mõne uue raudteelõigu ehitamine Soomes laiusel 1483 või 1435 mm?

Hispaanias ehitatakse kolme rööpaga raudteid, millel saavad liikuda 1435 mm ja 1668 mm laiuse rööpavahega rongid. Uued kiirraudteed on Euroopa laiusega. Millise dokumendi alusel ja millise ajakavaga loobub Hispaania 1668 mm laiusest tavaraudteest ning viib selle ühtsele Euroopa laiusele?

Milliste dokumentide alusel väidate, et Rail Balticu vastu on autovedajad? 

Palun viidet Teie väitele, et "Euroopa kiirraudteede võrgus, kuhu kuulub ka Rail Baltic, peab kaubarongide keskmine liikumiskiirus olema 120 km tunnis". Siin väidab uuring, et kaubarongide keskmine kiirus punktist A punkit B Euroopa raudteel on 18-30 km/h.

Palun viidet, et üle-Euroopaliste maanteede arendamiseks Euroopa Liit raha ei eralda. TEN-T koridoride võrku kuuluvad ka maanteed (näiteks Via Baltica), ning neile on raha eraldatud Euroopa ühendamise rahastust samuti Ühtekuuluvusfondist.

Kus on sätestatud, et "Euroopa Liit annab meile raudtee ehitamiseks miljardi"?

Millisele õigusaktile või lepingule tugineb väide, et "strateegilisi projekte pooleli ei jäeta"?

Millisele õigusaktile või lepingule tugineb väide, et "projekti pooleli jätmisel tuleb seni tehtud kulutused tagasi maksta"? 

Juhul, kui vajate aega minu poolt küsitud viidete leidmiseks, palun nimetage kuupäev, millal saate vastata. 

Usun, et konstruktiivne debatt on just see, mida on avalikkus on Rail Balticu teemal juba pikka aega oodanud. Oleks rõõm neile küsimustele vastused saada.


Parimat

Priit Humal