Ülo Vooglaid: Priit Humal pole loomevargusega tegelenud, uuring toob esile tõsised probleemid

 

Valmis Rail Balticu kaubaveo uuring, mille järeldused ei ole majandus- ja kommunikatsiooni-ministeeriumile meeltmööda. Ülo Vooglaid ja Priit Humal kinnitavad siinses ühisavalduses, et ministeeriumi esitatud plagiaadisüüdistused täiesti alusetud ja 20. detsembril kell 12 korraldatakse uuringu tutvustusüritus.

MTÜ Avalikult Rail Balticust kinnitab, et valminud Rail Balticu kaubaveo uuring toetab objektiivsetele kriteeriumitele ja kasutatud allikad on uuringus viidatud.  Asjaolu, et uuringu järeldused ei ole Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile meeltmööda, ei muuda uuringus toodud järeldusi ja fakte olematuteks.

Ülo Vooglaid: osalesin probleemi sõnastamisel

„Minu raamatus Elanikust kodanikus” on esitatud ühiskondlike protsesse kirjeldavad mõisted. Nende definineerimine ja viitamine viisil, nagu Priit Humal on teinud uuringu esimeses peatükis Mõned olulised mõisted", on kooskõlas minu soovitustega,” kinnitab Ülo Vooglaid. „Olen uuringus toodud käsitusega algusest peale kursis,  olen osalenud ka probleemi sõnastamisel ja avamisel. Minu raamatut ei ole uuringus plagieeritud.”

Priit Humal: kauba saaks maanteelt raudteele juba täna

Kaupade maanteelt raudteele liikumise korraldamisel on raskusi, kahjuks Rail Balticu ehitamine neid ei lahenda.  Kaupade liikumine maanteelt raudteele on võimalik juba täna, ent vajaks doteerimist  suurusjärgus kaks tuhat eurot iga konteineri kohta. Sama olukord jätkuks ka Rail Balticu valmides,” nendib Humal. Tänaste infrastruktuuritasude juures kuluks üle kahe tuhande aasta 1,6 miljardi euro tagasi teenimiseks.”

Salastamine jätkub: leping ja uuring said AK-märke

Uuringuteema pakkus ARB-le majandusministeerium, töö detailsem metoodika ja ülesehitus oli uuringu läbiviija otsustada. Tekstis avalikus kuulutatud leping kannab dokumendiregistris AK-märget ning on avalikustatud ARB lehel. Uurimus ise on majandusministeeriumi poolt aastani 2026 nn. ärisaladuse kaitseks kaetud AK-märkega. Seeläbi on tekkinud kahetsusväärne olukord, kus kõrvalseisjad ei saa selle suunal teha sisulist kriitikat, lausus Humal. Meie hinnangul on AK-piirang lisatud uuringule ebaseaduslikult.” Samal ajal märkused töö kohta saadeti koos ARB-le saadetud kirjaga ka ajakirjandusse.

ARB tutvustab kaupade maanteelt raudteele suundumise  uuringut avalikul seminaril esmaspäeval 20.12 kell 12.