Piletihinnad

Reisirongide piletihinnad on üks neist valdkondadest, millele Rail Balticu avalike arutelude käigus ega mujalgi konkreetset vastust pole antud.

Tsitaat 3. septembri Eesti Päevalehest:

Millal Rail Balticuga Poola sõita saab ja kui palju maksab pilet?

Rail Balticu projektijuht Indrek Sirp: Positiivse stsenaariumi kohaselt saaks seda teha kümmekonna aasta pärast, aastatel 2023–2024. Takistusi on siin palju. Oleme juba kaugel, aga palju on veel ees ning riske on mitu. Nähes nüüd seda tööd lähemalt, mis on tehtud, on minu kindlustunne suur.
Pileti hind peab olema konkurentsivõimeline, et inimene eelistaks raudteed lennukile. Ega praegu rongipiletite hinnad Euroopas odavad ei ole. (Briti konsultatsioonifirma AECOM-i uuringus on märgitud, et 2040. aastal võiks sõit Tallinnast Riiga maksta 32,30 eurot. – Tanel Saarmann)

Selge on see, et tegelikud hinnad määrab tulevikus operaator, kuid praegu on ikkagi ainukeseks aluseks AECOM-i uuring. ARB uuris põhjalikult AECOM uuringu täisversiooni, mis asub TJA kodulehel: http://www.tja.ee/rail-baltica-tasuvusanaluus Täisversiooni inglisekeelne originaal asub siin: http://www.tja.ee/public/Raudtee/Rail_Baltica_Final_Report_Volume_I_31_05_11_FINAL_v2.pdf

Koostasime eeltoodud dokumendi lk 135, 141, 206, 224 ja 233 alusel Rail Baltic reisirongide sõiduaegade ja ühe otsa piletihindade tabeli. Andmed on võetud AECOM-i uuringust ja osa väärtusi on nende andmete alusel tuletatud.

Ainuke väärtus, mis on kaudselt tuletatud, on teepikkus Poola piirist Varssavini, sest see väärtus konkreetsel kujul uuringus puudub.

AECOM-i erinevates tabelites on mõned mõneminutilised erinevused, aga see ei muuda tulemust. Hea on seda tabelit võrrelda aastal 2024 avaldatavate teglike piletihindadega. Hoidke tabel alles.

 

Marsruut Vahemaa
km

(lk. 135 ja 206)
Sõiduaeg
h:min

(lk. 135 ja 206)
Tariif
€/km

(lk. 141)
AECOMi
pileti-
hinnad
(lk. 141)
Kalkuleeritud piletihind
tariifi alusel €
      2020 2030 2040   2020 2030 2040
Tallinn – Pärnu 140 0:47 0,075 0,084 0,095 10,40 10,50 11,76 13,30
Pärnu – Riia 201 1:05 0,075 0,084 0,095 15,40 15,05 16,86 19,07
Tallinn - Riia 341 1:56 0,075 0,084 0,095 25,70 25,55 28,62 32,37
Riia - Panevežys 160 0:53 0,108 0,126 0,158 18,70 17,24 20,11 25,22
Panevežys – Kaunas 105 0:30 0,108 0,126 0,158 9,50 11,30 13,18 16,53
Riia - Kaunas 264 1:25 0,108 0,126 0,158 28,20 28,53 33,29 41,74
Tallinn - Kaunas 605 3:26 0,089 0,102 0,123 53,90 54,09 61,91 74,11
Kaunases ümberistumine                  
Kaunas - Poola piir 97 0:33 0,108 0,126 0,158 10,60 10,45 12,20 15,29
Riia - Poola piir 361 2:03 0,108 0,126 0,158 38,80 38,99 45,49 57,04
Tallinn - Poola piir 702 4:04 0,092 0,106 0,127 64,50 64,54 74,10 89,40
Poola piir - Varssavi (lk. 224) 365 2:43              
Tallinn - Varssavi (lk. 233) 1067 6:51