Siia koondame kõik Rail Balticut puudutavad dokumendid.

 

Rail Balticu kaubaveo uuring: raudtee ehitamine ei tühjenda maanteid       Lisatud 2021-12-20 07:30:00Üles

Valmis Rail Balticu kaubaveo uuring tuvastas, et kaupade maanteelt raudteele liikumise korraldamisel on raskusi ja kahjuks Rail Balticu ehitamine neid ei lahenda.

Loe pikemalt.


Ülo Vooglaid: Priit Humal pole loomevargusega tegelenud, uuring toob esile tõsised probleemid       Lisatud 2021-12-12 07:30:00Üles

Valmis Rail Balticu kaubaveo uuring, mille järeldused ei ole majandus- ja kommunikatsiooni-ministeeriumile meeltmööda. Ülo Vooglaid ja Priit Humal kinnitavad siinses ühisavalduses, et ministeeriumi esitatud plagiaadisüüdistused täiesti alusetud  

Loe pikemalt.


Rail Baltic ei valmi ka aastaks 2035       Lisatud 2021-10-12 07:30:00Üles

Võimaluste aken Rail Balticu valmimiseks on sulgunud.

Loe pikemalt.


Priit Humala artikkel: Rail Balticu saladus       Lisatud 2021-06-02 07:30:00Üles

RB puhul näeme, kuidas ministreid valefaktidega manipuleeritakse ning seejärel need dokumendid salastatakse.

Loe pikemalt.


Avalik kiri Henrik Hololeile 14.01.2021       Lisatud 2021-01-14 10:30:00Üles

RB kriitikute seisukohad ühtivad Euroopa Kontrollikoja ja Eesti Riigikontrolliga: projektide analüüs on puudulik. Milline on Euroopa Komisjoni mehhanism vigade parandamiseks?

Loe pikemalt.


Postimehe väitlus: Kas RB praegusel kujul on põhjendatud?       Lisatud 2020-07-04 10:30:00Üles

Postimees korraldas RB teemalise väitluse, milles osalesid Taavi Aas ja Priit Humal. 

Loe põhjalikumalt >


Võit Riigikohtust!       Lisatud 2020-05-18 23:45:00Üles

Võit Riigikohtust!

Loe edasi >


Avalik kiri Siim Kallasele       Lisatud 2020-05-08 23:45:00Üles

Küsime Siim Kallaselt viiteid tema poolt artiklis «Rail Balticut on vaja» esitatud väidete kohta.

Loe edasi >


Riigikohus võttis menetlusse ARB ja ELKS kaebuse       Lisatud 2019-08-29 12:11:00Üles

Riigikohus võttis menetlusse Rail Balticu trassi maakonnaplaneeringuid vaidlustavad kaebused.

Loe edasi >


Rail Balticu kohtuvaidlus jõudis riigikohtusse       Lisatud 2019-07-23 12:11:00Üles

Kodanikuliikumine Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Eesti Loodukaitse Selts (ELKS) esitasid riigikohtusse kaebuse seoses uue raudtee maakonnaplaneeringutega ning kaebasid edasi ringkonnakohtu otsuse.

Loe edasi >


Priit Humal: Rail Balticu salajutust sai kahe teraga mõõk       Lisatud 2019-06-24 12:11:00Üles

Kui fakte kontrollida ei saa, teeb minister otsuse ühe huvilise sõnu uskudes. Rail Balticut puudutavad otsused said seetõttu vale suuna juba õige ammu ja probleemid üha kuhjuvad.

Loe edasi >


Priit Humal: Kui raha viib mõistuse ... ja elud       Lisatud 2019-05-24 22:06:00Üles

Olemasoleva raudtee ohutus peaks olema prioriteet uue raudtee ehitamise ees. Tasuvusanalüüsid näitavad, et seal säästame iga kulutatud euroga oluliselt rohkem elusid.

Loe edasi >


Priit Humal: Rail Baltic kui märk me kultuuritusest       Lisatud 2019-04-12 22:06:00Üles

Valedega põhjendatud projekt paistab paberil ilusam ja imeb endasse paljude teiste projektide raha nagu must auk. Lisaks hakkab selle ülalpidamine tekitama pidevalt kulusid. Pettusuuringuid kaitsvad ametnikud ja poliitikud võiksid mõelda Danske juhtumi peale ja kümme aastat ette.

Loe edasi >


ARB ja Looduskaitse selts: tänane kohtulahend kaevatakse edasi       Lisatud 2018-09-07 19:14:00Üles

Loe edasi >


RB Raili eksperdid jõudsid viimase tasuvusanalüüsi vigade osas ARB-ga sarnaste tulemusteni       Lisatud 2018-09-05 16:32:28Üles

Loe edasi >


Alo Ervini küsimused Kadri Simsonile ja Alar Karisele       Lisatud 2018-05-06 19:11:00Üles

Loe edasi >


Euroopa Komisjoni eksperdid ei ole Rail Balticu uut tasuvusuuringut heaks kiitnud       Lisatud 2018-05-06 18:22:58Üles

Avalikult Rail Balticust (ARB) saatis Euroopa Komisjonile analüüsi jaanuaris valminud Rail Balticu tasuvusuuringu vigade kohta. Vastuses kinnitab Euroopa Komisjon, et nende eksperdid ei ole uut tasuvusuuringut hinnanud.

Loe edasi >


Stambesnės „Rail Baltica“ kaštų ir naudos analizės klaidos kartu su „RB Rail“ ir „EY“ komentarais       Lisatud 2018-01-22 10:21:21Üles

Read more >


Major mistakes in Rail Baltica CBA made by Ernst & Young.       Lisatud 2018-01-16 18:19:00Üles

There are several fundamental mistakes in the Rail Baltica (RB) cost-benefit assessment. After taking these mistakes into account, the total income of RB of €16 billion will be reduced by €4.1 billion.

Read more >


Suuremad vead Rail Balticu tasuvusanalüüsis koos RB Raili ja EY kommentaaridega       Lisatud 2018-01-16 12:32:00Üles

Rail Balticu (RB) tasuvusuuringus on mitu olulist viga, mille arvesse võtmisel RB kogutulud 16 miljardit eurot vähenevad  4,1 miljardi euro võrra.

Loe edasi >

 


Avalik kiri Baiba Rubesale       Lisatud 2017-09-25 12:55:02Üles

 Loe edasi >

 


Karli Lambot: Kus on Rail Balticu tasuvusanalüüsijate argumendid?       Lisatud 2017-09-21 07:30:00Üles

Euroopa Liit kui eurooplasi ühendav idee on jätkuvalt suurepärane, kuid vältida tuleb selle teostust printsiibil “eesmärk pühendab abinõu”. EY tasuvusuuringu abil Rail Balticu jõuga läbi surumine muudab küsitavaks Euroopa Liidu enda usaldusväärsuse. Tasuvusuuring äratab väga suuri kahtlusi ja neid ei ole keegi argumenteeritult ümber lükanud.

 Loe edasi >


RB Rail loobus Rail Balticu tasuvusanalüüsi vigade kommenteerimisest       Lisatud 2017-09-18 09:00:00Üles

Täna kell 11 pidi toimuma MTÜ ARB ja RB Rail AS-i kohtumine Riias, et arutada EY tasuvusuuringu vigasid, mis on Rail Balticu tulusid põhjendamatult suurendatud kuni 4,1 miljardi euro ulatuses. Kohapeal otsustas RB Rail aga arutelust loobuda ja kohtumise ära jätta, sest nad ei soovinud oma selgituste salvestamist.

 Loe edasi >

 


Info Rail Balticu tasuvusanalüüsi vigade kohta jõudis Euroopa Komisjoni       Lisatud 2017-06-28 08:56:00Üles

Konverents „Rail Balticu analüüsi uued tulemused“       Lisatud 2017-06-13 10:46:00Üles

 Vaata lähemalt >


Priit Humal, Karli Lambot: Ernst & Youngi tasuvusarvestuse sotsiaalmajandusliku mõju arvutusvead       Lisatud 2017-06-08 13:35:06Üles

 Loe edasi >


Ene-Margit Tiit: Naiivsus ja kerjuslikkus       Lisatud 2017-05-19 11:43:00Üles

Rail Balticu lepingutest selgub, et raudtee tähtaegne valmimine pole reaalne       Lisatud 2017-04-19 11:01:00Üles

Priit Humal: Tõejärgse ajastu raudtee       Lisatud 2017-03-16 16:14:00Üles

Karli Lambot: Terve riigi arengu ees vastutust võttes       Lisatud 2017-03-10 18:10:00Üles

Karli Lamboti esinemine riigikogu majanduskomisjonis 21. veebruaril 2017. aastal       Lisatud 2017-03-08 18:10:56Üles

Rekonstrueerime Rail Balticu senise saaga olulisemad verstapostid

 Loe edasi >


Eksitavad faktivead Toomas Kivimäe artiklis “Rail Baltic — kordumatu võimalus”       Lisatud 2017-03-08 18:03:00Üles

Miks peab peatama praeguse Rail Balticu?       Lisatud 2017-03-05 10:37:20Üles

Praegu kavandatav RB ei too odavat ega kiiret reisimisvõimalust Euroopasse nii nagu alguses arvati

 Loe edasi >


Avaliku arvamuse uuring, september 2016       Lisatud 2016-10-12 12:42:00Üles

Socio uuringukeskuse poolt läbi viidud uuring "Elanikkonna suhtumine kahte alternatiivsesse raudteeühenduse projekti. September 2016"

 Loe edasi >


Priit Humal: teeme Eesti raudtee abil üheks linnaks       Lisatud 2016-09-07 12:53:44Üles

 Loe edasi >


Priit Humal. Seitse müüti Rail Balticust       Lisatud 2016-09-07 12:21:04Üles

 Loe edasi >


Kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust infoleht       Lisatud 2014-12-13 12:42:00Üles

Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust andis välja vabariikliku levikuga infolehe, mis ilmus 13. detsembri Postimehe vahel.

 Loe edasi >


Kodanikuühenduse ARB pressiteade       Lisatud 2014-06-12 09:53:00Üles

Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust taunib Vabariigi Valitsuse sekkumist planeerimisprotsessi Harjumaal. Loe edasi >


Priit Humal. Ülevaade Rail Balticu lähteülesande aluseks oleva AECOMi uuringu ebakõladest.       Lisatud 2014-06-06 19:06:00Üles

 Loe edasi >


Karstinähtused kavandataval Nabala looduskaitsealal. Leo Vallner       Lisatud 2014-02-10 12:35:00Üles

Keskkonnaministeerium on algatanud 4664 ha suuruse Nabala looduskaitseala (LKA) moodustamise. Sellega tahetakse kaitsta nii elusloodust kui ka karstivorme ja nendega seotud maa-aluste jõgede, allikate, allikasoode, karstijärvede ning unikaalse Tuhala Nõiakaevu veerežiimi (KM kodulehekülg 2013: Loodusobjekti 2014). Käesolev uurimus on koostatud keskkonnaministeeriumi taotlusel. Loe edasi >


Eesti Ornitoloogiaühingu täiendatud seisukoht 18.10.2013       Lisatud 2013-11-21 12:49:00Üles

Eesti Ornitoloogiaühingu täiendatud seisukoht Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu osas. Loe edasi >


Eesti Ornitoloogiaühingu seisukoht 30.09.2013       Lisatud 2013-11-21 10:45:00Üles

Eesti Ornitoloogiaühingu seisukoht Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu osas. Loe edasi >


EESTI ROOMA KLUBI PRESSITEADE 15.11.2013       Lisatud 2013-11-19 09:25:46Üles

Eesti Rooma klubi käsitles oma ettekandekoosolekul Rail Balticu tulevikuväljavaadeteid. Kuulati ära RB teemaga tegelevad MKM nõunikud Indrek Sirp ja Anti Moppel ja raudtee-asjatundja Kaido Simmermann. Klubi on külalistele nende sisukate selgituste eest tänulik. Loe edasi >


ELFi seisukoht Rail Balticu trassidele 12.11.2013       Lisatud 2013-11-16 17:43:00Üles

Koopia: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Harju Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Rapla Maavalitsus. Loe edasi >


Rail Balticu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm.       Lisatud 2013-11-04 17:09:00Üles


Juuru Vallavolikogu protokolliline otsus (27. sept. 2013) »       Lisatud 2013-11-04 15:45:00Üles