Tõlgitud väljavõte AECOM-i uuringust lk 225

Reisirongid väljuvad Tallinnast kl 06:00, Riiast Tallinnasse kl 05.30, Riiast Varssavi suunal kl 06.00, Kaunasest Tallinna suunal kl 06.00 ja 07.30, Kaunasest Varssavisse kl 05:30 ja Varssavist Kaunasesse kl 06.00 ja 08:00.

Lisarongid väljuvad algusjaamadest (Tallinn ja Varssavi) iga kahe tunni järel. Viimased rongid väljuvad: Tallinnast kl 22.00, mis sõidab Riiga ja jääb sinna kuni kl 5:30, suundudes seejärel tagasi Tallinnasse. Teised kaks rongi väljuvad Tallinnast kl 20.00 ja 18.00 sõidavad Kaunaseni ning sealt tagasi kl 6:00 ja 7:30. Viimane rong väljub Varssavist kl 20.00 ja sõidab Kaunaseni, alustades tagasiteed kl 5:30. Eesviimane rong väljub Varssavist kl 18.00 ja sõidab Riiani, alustades tagasiteed Varssavisse kl 6:00.

Sõidugraafiku järgi on vajalik 8 (kaheksa) vedurit või ICE-rongi (arvestamata varuronge) 9 paari reisivagunite jaoks Tallinn-Kaunase liinil ja 8 rongipaari Kaunase-Varssavi liinil.

Faktid

  • Avalikult räägitakse ainult sõiduajast Tallinnast Poola piirini 4 tunni ja 8 minutiga (728 km = 176 km/h).
  • Leedu-Poola piirist edasi liigub rong 2 tundi ja 43 minutit Varssavini (u 340 km = 125 km/h)
  • Tallinn – Varssavi sõit koos ümberistumisega kestab umbes 6 tundi ja 51 minutit.
  • Varssavist Berliini sõidavad rongid praegu umbes 5 tundi ja 20 minutit. (575 km = 108 km/h)

Järeldus

Rail Balticu reisirongiga saab Tallinnast ümberistumiseta sõita maksimaalselt Kaunaseni. Kaunases toimub alati ümberistumine mõlemal suunal sõites. Kaunases tuleb rongi vahetada, sest iga reisirong alustab seal tagasisõitu.
Kaunasest saab siis edasi teise rongiga Varssavisse. Varssavist saab kolmanda rongiga edasi Euroopa poole.
Näiteks Tallinnast Brüsselisse sõitmisel tuleb teha vähemalt kolm või neli ümberistumist, kuna Varssavist otse Brüsselisse sõita ei saa.

Meie kiirraudtee hind on aedadega piiratud uued trassikoridorid läbi külade, põllumajandusettevõtete ja karstialade. Vana Tallinn-Lelle-Pärnu trassikoridori vältimine toimub eelkõige trassigeomeetria tõttu, sest seal ei saa kihutada. Vana koridor lisab trassile pikkust juurde ainult 12 km.

Varsti saame Rail Balticuga kihutada Poola piirini, seejärel võtab rong hoo maha.

Piletihinnad

Reisirongide piletihinnad on üks neist valdkondadest, millele Rail Balticu avalike arutelude käigus ega mujalgi konkreetset vastust pole antud. Loe edasi >