Rail Balticu planeerimisprotsessi kulg on seadusevastane

 

 

PRESSITEADE

12. JUUNI 2014

 

Rail Balticu planeerimisprotsessi kulg on seadusevastane

 

Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust taunib Vabariigi Valitsuse sekkumist planeerimisprotsessi Harjumaal.

Vabariigi Valitsus otsustas kinnisel kabinetiistungil 29. mail kõrvaldada kaardilt Rail Balticu trassialternatiive põhjendusi esitamata.

Euroopa keskkonnaõiguse ja -kohtuotsuste valguses oli raudtee ehitamine üle loodava Nabala kaitseala võimatu ja siin on eemaldamiseks olemas põhjendus. Arusaamatuks jääb, miks otsustas valitsus kõrvaldada Harjumaal lisaks alternatiivsed Tallinna ringtee läheduses kulgevad trassid ja enamjaolt senist koridori järgiva trassi 12A,“ osutab Indrek Grusdam kodanikuühendusest Avalikult Rail Balticust.

Nagu ilmneb Riigikantselei avalikust dokumendiregistrist, ei avaldata otsuse põhjendusi isegi mitte otseselt seotud valdadele.

( https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT001F997E?open).

Kui valitsus otsustab teha menetluse salajaseks, siis tekib küsimus, kas üldse on tegu avaliku planeerimisprotsessiga?“ küsib Kose vallavanem Merle Pussak. „Me tahaksime näha neid kriteeriume ja analüüse, mille alusel valikud on tehtud. Hetkel tundub, et planeering otsustatakse maavanema eest.“

Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust on seisukohal, et sobiliku trassi valikul tuleks praegu sisulist koostööd teha omavalitsusjuhtidega ja nii leida optimaalne lahendus.

Mõistame, et uue valitsuskabineti vastmääratud liikmed vajasid teavet tehtust, kuid me ei näe õigustust 29. mail valitsuse nõupidamisel arutatud dokumentide ja antud suuniste salastamisele,“ lausub Indrek Grusdam.

Harju maavanem tegi 4. juunil ettepaneku arvata 14 C+G trassialternatiivid taas võrdlusesse, kuid juba 4 päeva hiljem võttis oma ettepaneku põhjendusteta tagasi. Kohe peale seda avaldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ka Rail Balticu eelistatud trassi.

Säärane sekkumine maakonnaplaneeringusse, salastamine ja kiirustamine ei võimalda kodanike kaasamist. Riigiorganite tegevuse seaduslikkus pole kontrollitav ega ärata tulemuse suhtes usaldust,“ sõnab Grusdam.

Rail Balticu kulgemine on kehtestatav maakonnaplaneeringutena ning planeerimisprotsess peaks seaduse järgi olema avalik ning demokraatlik. Maakonnaplaneeringu kehtestab maavanem, õigus planeeringu protsessis otsuseid langetada on maavanemal, mitte valitsusel.

Kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust hinnangul pole tänane planeerimisprotsess Harjumaa osas avalik ja demokraatlik ning see, mis on juhtunud Harju maakonnaplaneeringuga seonduvalt, on seadusevastane, kuna trasside eemaldamine ei ole valitsuse õiguspädevuses, see on maavanema ülesanne.


 

Lisainfo:
Indrek Grusdam
Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust
E-meil: indrek.grusdam@kiilivald.ee
Mob: +372 5078168

www.avalikultrailbalticust.ee

facebook: Avalikult Rail Balticust