Avaliku arvamuse uuring, september 2016

Uuringu taust

Kodanikeühendus Avalikult Rail Baltikust on aktiivselt osalenud uue võimaliku Tallinn-Pärnu-Riia raudteetrassi kavandamisel viisil, mis võimalikult vähe kahjustaks elanikke ja loodust.  
Oluliseks alternatiiviks olemasolevale Rail Baltic projektile on selleks eraldatava ressursi kasutamine kogu Eestit hõlmava raudteevõrgu uuendamisel märksa suurema kiiruse võimaldamiseks.  
Selle projekti kohaselt kulgeks riikidevahline RB trass läbi Tartu ja Valga, kasutades valdavalt olemasolevat trassi, mille moderniseerimisel  saavutataks reisirongidele  kiirus 200 km/h. Uue  projekti puhul on oluline mitte üksnes kahjulike mõjude vähendamine, vaid selle positiivne regional- ja sotsiaalpoliitiline mõju Eesti erinevate piirkondade parema ühenduse tulemusena.  Käesoleva küsitlusega sooviti selgitada kahe alternatiivse arengu eelistusi. 

Vaata PDF-faili siit.