1-17. oktoober toimusid Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas Rail Balticu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikud arutelud.