Suuremad vead Rail Baltica tasuvusanalüüsis koos RB Raili ja EY kommentaaridega

Priit Humal, Karli Lambot, Illimar Paul, Raul Vibo

Rail Balticu (RB) tasuvusuuringus on mitu olulist viga, mille arvesse võtmisel RB kogutulud 16 miljardit eurot vähenevad  4,1 miljardi euro võrra. 

  • RB sotsiaalmajanduslikku kasu on kunstlikult suurendatud, manipuleerides heitenormide ja veoautode kütusetarbimisega. 
  • EY tasuvusuuringus ei käsitleta raudtee ehitamise ajal tekkivate keskkonnamõjude ega raudtee talumisega seotud väliskulusid, nagu on nõutud tasuvusuuringu juhendis.
  • Suurem osa maanteetranspordist toimub otse kliendilt kliendile. RB Raili ja EY vastustest ilmneb, et sellise maanteetranspordi asendamine RB-ga ei oleks kulutõhus, kuna kaupade kättetoimetamine (nn viimane miil) on niivõrd kulukas. 
  • Ülejäänud maanteetransporti, mis hõlmab kaupade vedu terminalide kaudu, võrreldakse raudteetranspordiga raudteeterminalist teise raudteeterminalini, võtmata arvesse lisakulusid kaupade toimetamiseks raudteeterminalist kesksesse maanteeterminali.
  • Tasuvusuuringu juhendi kohaselt tuleb „kõik (tasuvusuuringus kasutatud) andmed ja allikad teha hõlpsasti kättesaadavaks”, kuid hoolimata sagedastest taotlustest ei ole avalikustatud ühtegi uuringus kasutatud arvutuskäiku ja hulk viidatud allikaid ei ole avalikud.

Pärast nende vigade parandamist ilmneb, et RB ei ole sotsiaalmajanduslikult otstarbekas, vaid Balti riikidele kahjulik ega vasta ELi kaasrahastamise nõuetele.

Terve dokument on kättesaadav siit.