Stambesnės „Rail Baltica“ kaštų ir naudos analizės klaidos kartu su „RB Rail“ ir „EY“ komentarais

Priit Humal, Karli Lambot, Illimar Paul, Raul Vibo

Rail Baltica“ („RB“) kaštų ir naudos analizėje yra kelios reikšmingos klaidos, atsižvelgiant į kurias „RB“ pelningumas sumažėja 4,1 milijardų eurų.

  • RB“ socialinė-ekonominė nauda yra dirbtinai padidinta, manipuliuojant emisijų normomis ir sunkvežimių degalų sąnaudomis. 
  • EY“ kaštų ir naudos analizėje nenagrinėjama geležinkelio statybos metu atsirandančių poveikių aplinkai ir neatsižvelgiama į aplinkos taršą geležinkelio eksploatacijos metu, kaip to reikalaujama kaštų ir naudos analizės instrukcijose.
  • Didžioji dalis autotransporto vyksta be krovinių terminalų; Iš „RB Rail“ ir „EY“ atsakymų paaiškėjo, kad tokio kelių transporto pakeitimas „RB“ geležinkeliu nėra ekonomiškai efektyvus, kadangi krovinių nugabenimas į paskirties vietą (vadinamoji paskutinė mylia) reikalauja per daug sąnaudų.
  • Autotransportas, naudojant perkrovimo centrus, buvo lyginamas su geležinkelio transportu iš geležinkelio krovinių terminalo į kitą geležinkelio krovinių terminalą, neatsižvelgiant į papildomas pervežimo išlaidas nuo geležinkelio krovinių terminalo iki pagrindinio krovinių kelių transporto terminalo.
  • CBA (kaštų ir naudos analizės) vadovas reikalauja, kad "visi duomenys ir įrodymų šaltiniai (naudojami CBA) turėtų būti lengvai prieinami", tačiau nemažai skaičiavimų ir tik keli tyrime nurodyti šaltiniai buvo prieinami nepaisant dažnų prašymų.

Po klaidų ištaisymo, RB nebus įmanomas socialinė ir ekonomine prasme, jis bus žalingas Baltijos valstybėms, o šiuo metu planuojamas ES finansavimas prieštaraus ES taisyklėms.

Išsami analizė