Alo Ervini e-kiri Kadri Simsonile ja Alar Karisele

Pealkiri: Paar küsimust Rail Balticu sotsiaalmajanduslikust tasuvusest
Kuupäev: 21-01-2018 11:56
Saatja: Alo Ervin <aloervin@ut.ee>
Saaja: kadri.simson@mkm.ee, alar.karis@riigikontroll.ee
Koopia: info@mkm.ee, riigikontroll@riigikontroll.ee

 

Lugupeetud majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Lugupeetud riigikontrolör Alar Karis

 

Näen, et kodanikuühendusse Avalikult Rail Balticust kuuluvad kodanikud Priit Humal, Karli Lambot, Illimar Paul ja Raul Vibo on koostanud ja avaldanud põhjaliku, 73 lehekülje pikkuse dokumendi, kus juhitakse tähelepanu suurematele vigadele Rail Balticu tasuvusanalüüsis. Nende sõnul on EY koostatud RB tasuvusanalüüsis "mitu olulist viga, mille arvesse võtmisel RB kogutulud 16 miljardit eurot vähenevad 4,1 miljardi euro võrra." Kodanikuühendusse kuuluvate pro bono töötavate ekspertide sõnul ilmneb pärast nende vigade parandamist, "et RB ei ole sotsiaalmajanduslikult otstarbekas, vaid Balti riikidele kahjulik ega vasta ELi kaasrahastamise nõuetele." (http://avalikultrailbalticust.ee/index.php?id=879)

Eeldades, et nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kui ka Riigikontroll suhtuvad sellisesse põhjalikku kriitikasse ülima tõsidusega ning kontrollivad, kas neil neljal kodanikul on õigus, küsin Teilt järgmist:

  1. Kas Eesti Vabariik kavatseb Rail Balticu rajada ka juhul, kui selgub, et tegu ei ole sotsiaalmajanduslikult tasuva projektiga?
  2. Kas Eesti Vabariik on arvestanud võimalusega, et ELi kaasrahastus Rail Balticu projektile nõutakse tagasi osaliselt või tervenisti?
  3. Kas Eesti Vabariik on valmis astuma samme, et Priit Humala, Karli Lamboti, Illimar Pauli ja Raul Vibo kriitika tõeseks osutumise korral Rail Balticu projekt ümber teha, et muuta see sotsiaalmajanduslikult tasuvaks ja ELi kaasrahastamise nõuetele vastavaks?

 

Lugupidamisega

 

Alo Ervin

Eesti Vabariigi kodanik


Vastused

Riigikontrolli vastuskiri (Ines Metsalu-Nurminen), 05. 02. 2018


MKM-i vastuskiri (transpordi asekantsler Ahti Kuningas), 22. 02. 2018 (saabus 27. 02. 2018)